ТАРМПИ РЕКТОРЫ ИНСТИТУТТЫҢ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАРИЯЛАДЫ (TARSPI_MEDIA) // РЕКТОР ТАРГПИ ИЗЛОЖИЛА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ СТУДЕНТТЕРІ «БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ӨТКЕН IX РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДАСЫНДА 2-ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // СТУДЕНТЫ ТАРГПИ ЗАНЯЛИ 2-ОЕ МЕСТО В ІХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА «БАЛАЛАР УНИВЕРСИТЕТІ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ОҚЫТУ ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ПРОШЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ОТКРЫТ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (TARSPI_MEDIA)

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2016 жылғы 30 қараша.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 жылғы 11 қараша.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2014 жылғы 17 қаңтар.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2013 жылғы 14 желтоқсан.

 

Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2012 жылғы 27 қаңтар.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2011 жылғы 28 қаңтар.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2010 жылғы 29 қаңтар.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2009 жылғы 6 наурыз.

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2008 жылғы 16 ақпан.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 28 февраля 2007 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Март 2006 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Февраль 2005 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 19 март 2004 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Апрель 2003 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Апрель 2002 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Сентябрь 2001 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Октябрь 2000 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Сентябрь 1999 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Сентябрь 1998 г.

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. Октябрь 1997 г.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support