ТАРМПИ РЕКТОРЫ ИНСТИТУТТЫҢ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАРИЯЛАДЫ (TARSPI_MEDIA) // РЕКТОР ТАРГПИ ИЗЛОЖИЛА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ СТУДЕНТТЕРІ «БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ӨТКЕН IX РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДАСЫНДА 2-ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // СТУДЕНТЫ ТАРГПИ ЗАНЯЛИ 2-ОЕ МЕСТО В ІХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА «БАЛАЛАР УНИВЕРСИТЕТІ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ОҚЫТУ ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ПРОШЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ОТКРЫТ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (TARSPI_MEDIA)

Ұйымдастыру-кадрлар және құқықтық жұмыстар басқармасы

Ұйымдастыру-кадрлар және құқықтық жұмыстар басқармасы Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары мен нормативтік-құқықтық актілерін, институт ректорының бұйрықтары мен өкімдерін басшылыққа алады.

ҰКҚЖБ кадрларды іріктеу және дұрыс орналасуын жақсарту, қызметкерлердің біліктілігін жетілдіруге жағдай жасау, жұмыс сапасы мен тиімділігін арттыру, институт қызметкерінің кадрлық мансабының өсуін қамтамасыз ету мәселелері бойынша институт құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын үйлестіреді.

Құжат айналымы көлемі мен құжаттармен жұмыс технологияларын оңтайландыру мақсатында Қазақстан Республикасының еңбек заңдары аясында құжаттардың өз уақытында орындалуын қамтамасыз ететін бірыңғай жұмыс тәртібін белгілейді.

Басқарма жұмысының негізгі бағыттары  мыналар болып табылады:

  • Институттың даму стратегиясына сәйкес кадрлар саясатын қалыптастыру және оны жүзеге асыру шараларын анықтау.
  • Институттың басқару процесінің тиімді жүйесін ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
  • Институт қызметін құқықтық қамтамасыз ету және оның құқықтық мүдделерін қорғау.
  • Іс жүргізу мәселелері бойынша Институттың барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жалпы ұйымдастыру және оны үйлестіру.
  • Институттың мұрағат қорындағы құжаттар есебі мен сақталуын қамтамасыз ету.
  • Институт қызметкерлері мен білім алушыларының әскери есебін ұйымдастыру.
  • Институттың барлық құжат айналымының тиімді ұйымдастырылуын, рәсімделуін және орындалуын қамтамасыз ету.

 

УРАЛБЕКОВА МАХАББАТ РАҚЫШҚЫЗЫ

Басқарма басшысы

Байланыс телефоны: 50-00-15; +7 707 841 11 85


ДЖУНШЕЕВА САЛИМА АРҒЫНБАЙҚЫЗЫ

Ұйымдастыру-кадрлар жұмысының жетекшісі

Байланыс телефоны: 43-29-52; +7 707 456 18 99


ЕГЕМБЕРДИЕВА ГУЛЬНАРА МЕЙРАНБЕКҚЫЗЫ

Кеңсе меңгерушісі

Байланыс телефоны: 43-26-37; +7 701 453 73 49


ЕФРЕМОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРҚЫЗЫ

Әскери есеп секторының инспекторы

Байланыс телефоны: 43-29-52; +7 705 629 32 07

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support