ТАРМПИ РЕКТОРЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАҚ ӨКІЛДЕРІНЕ СҰХБАТ БЕРДІ (TARSPI_NEWS) // РЕКТОР ТАРГПИ ДАЛА ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ (TARSPI_NEWS) // ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ ОРАЙ ИНСТИТУТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ (TARSPI_NEWS) // НАКАНУНЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ НАГРАЖДЕНЫ СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА (TARSPI_NEWS) // «ТАРМПИ МЕКТЕПТЕ» АКЦИЯСЫ БАЙЗАҚ АУДАНЫНДА ӨТТІ (TARSPI_NEWS) // АКЦИЯ «ТАРГПИ – ШКОЛЕ» ПРОДОЛЖИЛАСЬ В БАЙЗАКСКОМ РАЙОНЕ (TARSPI_NEWS) // ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫ ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕ ЖИЫН ӨТТІ (TARSPI_NEWS) // МЕРОПРИЯТИЕ В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (TARSPI_NEWS) // РЕКТОР СТУДЕНТТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ (TARSPI_NEWS) // РЕКТОР ТАРГПИ ВСТРЕТИЛАСЬ СО СТУДЕНТАМИ (TARSPI_NEWS) // ЖАЗУШЫ ЕЛЕН ӘЛІМЖАНМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ (TARSPI_NEWS) // ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ЕЛЕНОМ АЛИМЖАНОМ (TARSPI_NEWS)

БІТІРУШІЛЕРДІ КАРЬЕРАЛЫҚ ЗЕРДЕЛЕУ, ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕЛЕР БӨЛІМІ

Бітірушілерді карьералық зерделеу, жұмыспен қамту және кәсіби тәжірибелер бөлімі келесі қызметтерді атқарады:

-  қала және облыстық мектептерімен мектепке дейінгі ұйымдарымен және  басқа білім ұйымдарымен тығыз байланыста жұмыс жасайды;

-  педагогикалық кадрларға мұқтаждығы туралы мектептерден сұраныстар жинауды қамтамасыз етеді;

-  облыс және қала білім департаменттерінен педагогикалық кадрлардың қажеттілігі туралы сұраныстарын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізелі;

-  түлектерді жұмысқа орналастыру туралы облыс және қала мектептерімен хат жазасады, вакансиялар бойынша мәліметтер банкін жүйелі түрде толтырып отырады;

-  вакансиялар  жәрменкесін ұйымдастырады;

-  түлектерді бөлу бойынша комиссия құрап, оның жұмысына атсалысады;

-  еңбек рыногінің конъюктурасының талдауын жасайды және маман дайындаудың сапасын және құрылымын, құрамын өзгерту бойынша ұсыныстар дайындайды;

-  жұмысқа жіберу туралы куәлік береді, өз бетінше жұмысқа тұруына рұқсат береді;

-  жұмысқа жіберу және түлектің тағайындалған жұмыс орнына баруы туралы есеп дайындайды;

-  өз қызметінің бағыты бойынша мазмұнына сай келетін қызметтік, жұмыс және әдістемелік құжаттар дайындайды;

-  ұйымдар туралы, онда істейтін түлектер туралы мәліметтер базасын жасайды;

-  институт түлектерінің жұмыс сапасы жөнінде жүйелі жұмыстар жүргізеді;

-  институт түлектерімен кемінде 3 жыл бойында байланыс жасап тұрады;

-  жұмыс берушілердің пікірін талдап және олардың материалдары негізінде оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды;

-  студенттер мен жұмыс берушілер арасында әлеуметтік сауалнама жүргізеді және солардың негізінде дайындайтын мамандардың сапасын жақсарту бойынша нұсқаулықтар дайындайды;

-  институт студенттерінің тәжірибелерін өткізу және ұйымдастыру бойынша кафедралардың жұмысын үйлемтіреді;

-  маман дайындаушы кафедралармен бірлесе отырып, студенттердің тәжірибеден өтетін базаларын бекіту және кафедралардан оларға жетекшілер бекіту туралы бұйрықтың мерзімінде дайындалуын қадағалайды;

-  тәжірибеден өту базаларымен келісім шарттың болуын және оның маман дайындау профилімен сәйкестігін тексереді;

-  тәжірибеден өткізуді, оның мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларына және оқу процесінің графигіне сәйкес болуын бақылайды;

-  кафедраларда тәжірибенің бағдарламаларының, тәжірибеден өту бойынша студенттердің күнделіктерінің, есеп беру құжаттарының және кафедралардан бекітілген жетекшілердің есебінің болуын тексереді;

үздік академиялық топ конкурсын өткізуге практикалық көмек көрсетеді және т.б.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support