ТАРМПИ-ДА «БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ТҮЗЕТУ МЕН ДАМЫТУҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ» ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ОТКРЫЛСЯ «ЦЕНТР КОРРЕКЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ОРТАЛЫҒЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ (TARSPI_MEDIA) // ОТКРЫТ ЦЕНТР «САМОПОЗНАНИЕ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ МЕН НЗМ ӨЗАРА ӘРІПТЕСТІК ҚАТЫНАС ОРНАТТЫ (TARSPI_MEDIA) // ТАРГПИ И НИШ УСТАНОВИЛИ ВЗАИМОСОГЛАШЕНИЕ (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ ЗАМАНАУИ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРМЕН ТАНЫСТЫ (TARSPI_MEDIA) // УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С СОВРЕМЕННЫМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ РАБОТАМИ (TARSPI_MEDIA)

ОҚУ ПРОЦЕСІН ЖОСПАРЛАУ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ

Оқу процесін жоспарлау мен ұйымдастыру бөлімі келесі қызметтерді атқарады:

-  жаңа оқу жылына дайындық бойынша іс-шаралар жасайды;

-   Тіркеуші офиспен бірлесіп институт бойынша сағат санын шығару үшін бөлімдер мен академиялық топтарды құру бойынша ұсыныстар дайындайды;

-  ҚРМЖМБС-ға сәйкес оқу жүктемесін жоспарлауды бақылайды;

-  институт кафедраларының және ПОҚ-ң оқу жүктемелерінің орындалуын бақылайды;

-  институт кафедраларының ПОҚ-ң штаб бойынша ұсыныстарын дайындайды.;

-  кафедралардың оқу жүктемесі мен штабын жоспарлау – экономикалық бөлімімен келістіреді және ректордың бекітуіне дайындайды;

-  кафедралардың ПОҚ-ң оқу жүктемесінің орындалуын бақылауды ай сайын, жарты жылда және жылына іске асырып отырды;

-  сабақ беру сапасына талдау, оқушылардың оқудағы жетістіктерінің деңгейіне талдау жүргізеді;

-  оқу жетістіктерін сыртқы бағалау мәселесі бойынша (ОЖСБ) ҚР БҒМ-не ТарМПИ-ң қажетті құжаттарын ұсынуды ұйымдастырады;

-  аралық мемлекеттік бақылаудың сұрақтары бойынша ҚР БҒМ-не линиялық жоғары оқу орындарының қажетті құжаттарының уақытылы және сапалы түрде берілуін ұйымдастырады;

-  ОЖСБ-ы өткізуге қажетті құжаттарды линиялық жоғарғы оқу орындарынан жинауды ұйымдастырады;

-  МАК пен МЕК өткізуге және ұйымдастыруға бақылау жасайды;

-  ҚР БҒМ-ң бекітуіне жіберу үшін факультеттердің ұсынысы бойынша МЕК төрағаларына кандидаттарды дайындайды;

-  ҚР БҒМ-не МЕК төрағаларының есептерін жинайды және жібереді;

-  студенттер контингентінің қозғалысына бақылауды іске асырады және статистикалық есеп жасайды;

-  студенттер контингенті бойынша декандардың бұйрықты дұрыс рәсімдеуін бақылайды;

-  білім грантында оқитын студенттерге стипендия тағайындауын бақылауды іске асырады;

-  факультет декандарымен бірге институт Ғылыми кеңесіне Республика Президенті стипендиясы мен атаулы стипендияларға материалдар дайындайды;

-  жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім алу үшін кандидатураларды іріктеу бойынша ұсыныстар дайындайды;

-  сабақ кестесі мен емтихан сессияларының кестелерін түзеді;

-  оқу және еңбек тәртібін бақылауды іске асыруды және апта сайын осы мәселе бойынша ақпарат дайындайды;

сағат қорының шығынын бақылау және бөлуді іске асырады.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support