30 НАУРЫЗ КҮНІ ТАРМПИ-ДА «ЖАС ҒАЛЫМ 2017» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТЕДІ (TARSPI_MEDIA) // 30 МАРТА В ТАРГПИ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЖАС ҒАЛЫМ 2017» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА ПЕДАГОГТАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАР БАЙҚАУЫ ӨТЕДІ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ СОСТОИТСЯ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ПЕДАГОГОВ (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ СТУДЕНТІ «ЖЫЛ ШЕБЕРІ» БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗЫ АТАНДЫ (TARSPI_MEDIA) // СТУДЕНТ ТАРГПИ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНЕ АРНАЛҒАН БАЙҚАУ ӨТТІ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ПРОШЕЛ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ НАУРЫЗ (TARSPI_MEDIA)

ӘДІСТЕМЕЛІК ПРОЦЕСТІ ЖОСПАРЛАУ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ

Әдістемелік процесті жоспарлау мен ұйымдастыру бөлімі келесі қызметтерді атқарады:

Институт мамандықтарының:

-  жұмыс оқу жоспарының жасалуына бақылауды іске асырады және үйлестіреді;

-  таңдау пәндерінің каталогын жасайды, бақылайды және үйлестіреді;

-  факультет, кафедралардың оқу – әдістемелік жұмыстарына басшылық жасайды;

-  оқу процесінің әдебиеттермен және әдістемелік тапсырмаларымен қамтамасыз етуіне мониторинг жасайды;

-  студенттердің өзіндік жұмыстарының әдістемелік жақтан қамтамасыз етуіне талдау жасайды;

-  СОӨЖ өту сапасына талдау жасайды;

-  МОӘК, ПОӘК, тест тапсырмаларының және басқа студенттердің білімін бақылау формаларының сапасын талдау жүргізеді және олардың типтік оқу бағдарламаларына, жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкестігіне талдау жасайды;

-  оқу – әдістемелік жұмыстың ұйымдастыруының студенттердің ағымдық үлгілеріне ықпалына талдау жасайды;

-  институт құжаттарына жүргізеді және жұмысын үйлестіреді;

-  факультеттердің әдістемелік комиссияларының жұмысы, сондай – ақ институттың ПОҚ әдістемелік жұмыстарын үйлестіреді, оқу процесін кешенді әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету үшн қажетті оқу, әдістемелік, дидактикалық материалдар жасау бойынша әдістемелік нұсқаулар жасауды үйлестреді,

-  әдістемелік жұмыс бойынша ПОҚ жеке жұмыс жоспарының орындалуын бақылайды, ОӘӘ – н шығару жоспарын, факультетердегі әдістемелік комиссиялардың жұмыс жоспарларының орындалуын бақылайды;

-  ҚР БҒМ және басқа ведомстволық қызметтердің сұранысы бойынша оқу – әдістемелік қызметке байланысты мәліметтерді дайындайды және береді, факультеттерге және институттың басқа оқу бөлімдеріне жоғары тұрған ұыймдардың шешендері туралы ақпарат береді;

-  видеолекциялардың және виртуальды тәжірбелік жұмыстардың, институт ПОҚ шығарған оқулықтардың, оқу құралдарының көрмесін, конкурстар, презентациялардың ұйымдастырады;

-  оқу – әдістемелік және ғылыми – әдістемелік жұыстарды жетілдру бойынша әдістемелік семинарлар, конференциялар, көрмелер, презентациялар өткізіледі;

-  институттың жетекші лекторларының ашық лекцияларын ұйымдастырады;

-  қазіргі білім технологияларын ендіру саласында біліктілікті жетілдіру курстарын, семинарларын өткізуді және ұйымдастырады;

-  инновациялық білім технологияларын талдайды және оларды институттың оқу процесіне ендіру мүмкіндіктерін қарастырады;

-  өзімізде барды жетілдіру және жаңа білім бағдарламаларын жасау үшін шетелдік ұйымдастырудың білім беру тәжірибесін зерттейді.

-  жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы инновациялық технологиялар бойынша аналитикалық шолуды жүйесі түрде жасап атқарады;

-  институтта академиялық ұтқырлықты дамыту бойынша нұсқаулықтар мен ұсыныстар жасап отырады;

-  шетелдік жоғары оқу орындарымен – серіктестермен бірге берлескен білім бағдарламалары мен жобаларын үйлестіруді және талдауды іске асырады;

-  үнемі жаңартып отыру мақсатында білім қызметінің нәтижелігіне талдау жасап отырады;

-  оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін ескере отырып сабақ беру сапасын жүйелі бақылап отыру;

-  білім технологияларын ескере отырып оқу-әдістемелік материалдарды жасайды және жүзеге асырады;

-  оқу және әдістемелік жұмыс мәселелері бойынша хаттарға жауаптар дайындайды;

апта сайын оқу-әдістемелік жұмыстар проректоры, декандармен өткізетін декан сағаттарының хаттамаларын жүргізеді.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support