ТАРМПИ РЕКТОРЫ ИНСТИТУТТЫҢ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАРИЯЛАДЫ (TARSPI_MEDIA) // РЕКТОР ТАРГПИ ИЗЛОЖИЛА ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ СТУДЕНТТЕРІ «БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ӨТКЕН IX РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДАСЫНДА 2-ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // СТУДЕНТЫ ТАРГПИ ЗАНЯЛИ 2-ОЕ МЕСТО В ІХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА «БАЛАЛАР УНИВЕРСИТЕТІ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ОҚЫТУ ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ПРОШЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ОТКРЫТ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (TARSPI_MEDIA)АКАДЕМИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ ДЕПАРТАМЕНТ

Мекен-жайы: Тараз қаласы, Жамбыл даңғылы, 16А, Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, №5 оқу корпусы, 207 кабинет.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Институттың академиялық мәселелер жөніндегі департаменті оқу үдерісін ұйымдастыру және басқару  жүйесіндегі негізгі құрылымдық бөлімі болып саналады.

Оқу үрдісін ұйымдастыру және жоспарлау жұмыстары бойынша сапалы мамандар даярлауды сараптау, оқу үдерісінің нәтижелерін нақтылау, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарының нормативтік құжаттарын әзірлеу міндеттерін орындайды.

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент институттың оқу үрдісінің барлық ағымдық және болашақтағы жоспарлауларын жүзеге асырады, деканаттардың және кафедралардың есептік, тіркеу құжаттарының, оқу-әдістемеліктерінің құрастырылуын, студенттердің тіркелуін және контингентінің қозғалысын бақылау жұмыстарын жүргізеді.

МІНДЕТТЕРІ

-  мемлекеттік стандарттың негізінде жоғары дәрежедегі сапалы білім беру қызметін көтеруді қамтамасыз ете отырып қазіргі заманауи білім технологияларын енгізу, оқытушылардың ғылыми және педагогикалық біліктілігін көтеру, оқу процесінің бірізділігін және стандартизациялауды қамтамасыз ету;

-  факультет деканаттарымен бірлесе отырып оқу процесін үйымдастыру;

-  педагогикалық ғылыми жетістіктерін негізінде оқу процессін ұйымдастыруды жетілдіру;

-  институттың болашақта даму жоспарына сәйкес нұсқаулар дайындау;

-  профессор – оқытушылар мен оқу – көмекші құрамының штаттық динамикасын ағымдық реттеу, дамыту және есепке алып отыру;

-  оқу процесінің көрсеткіштерін жүйелі түрде талдап отыру;

-  факультет деканаттарымен және кафедрамен бірлесе отырып институт пен сырт ұйымдардың базалары негізінде тәжірибелерді өткізу және ұйымдастыру. Тәжірибелердің тимділігін талдау, олардың тиімділігін арттыру схемасын іске асыру және талдау;

-  оқу процесін басқарудың ақпараттық кешенді бағдарламаларын іске асыруға атсалысу;

-  институт оқытушылары мен қызметкерлерін қазіргі заманның педагогикалық жаңалықтары мен ақпараттық технологияларын оқытуды ұйымдастыру;

-  оқу процесін оқу – әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету жұмыстары бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу;

-  оқу – әдістемелік ақпараттық дайындауды және беруді, өңдеуді сақтау және есеп жүргізу;

-  студенттердің контингенті туралы ақпаратты дайындау және есепке алу;

-  институтты бітіргені жөнінде құжаттарды беру және есепке алу;

-  институттың оқу процесін басқару;

-  білім беру қызметінің сапасын талдау және бақылау (ағымдық бақылау, аралық бақылау және қортынды бақылау).

департамент қызметі жаңа, оқыту процесінің аса тиімді талдамаларын жасауға бағытталған, студенттердің белсенділігін, өз бетінше жұмыс істеуге дағдысын көтеруге ықпал етуге, теориялық тапсырмалар орындауға практикалық көмек көрсету бағытталған, сондай – ақ оқытушылардың оқу – әдістемелік және ұйымдастырушылық жұмыстарында шығармашылық белсенділігін ынталандыруға бағытталған.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support