ТАРМПИ-ДА «БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ТҮЗЕТУ МЕН ДАМЫТУҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ» ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ (TARSPI_MEDIA) // В ТАРГПИ ОТКРЫЛСЯ «ЦЕНТР КОРРЕКЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ОРТАЛЫҒЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ (TARSPI_MEDIA) // ОТКРЫТ ЦЕНТР «САМОПОЗНАНИЕ» (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ МЕН НЗМ ӨЗАРА ӘРІПТЕСТІК ҚАТЫНАС ОРНАТТЫ (TARSPI_MEDIA) // ТАРГПИ И НИШ УСТАНОВИЛИ ВЗАИМОСОГЛАШЕНИЕ (TARSPI_MEDIA) // ТАРМПИ-ДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ ЗАМАНАУИ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРМЕН ТАНЫСТЫ (TARSPI_MEDIA) // УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С СОВРЕМЕННЫМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ РАБОТАМИ (TARSPI_MEDIA)

АСЫЛБЕКОВА НҰРЖАМАЛ ӨЗЕНБЕКҚЫЗЫ

Ғалым хатшы

Асылбекова Нұржамал Өзенбекқызы, филология ғылымдарының қандидаты, доцент – 1966 жылы, 27 сәуірде Оңтүстік Қазақстан облысында мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Білімі – жоғары. 1991 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті және араб тілі» мамандығын филолог, шығыстанушы біліктілігімен бітірді.

Маңызды басылымдары: 1. Кісі есімдерінің уәжділігі және сөзжасамдық сипаты. Монография. – Тараз, 2014. – 116 б; 2. Қазақ тіліндегі антропонимдердің сөзжасамы. Оқу құралы. – Тараз, 2012. – 96 б; 3. Қазақ тіліндегі антропонимдердің сөзжасамдық сипаты. «Тіл тағылымы» ғылыми-педагогикалық басылым. – 2011. – №3. – 362-367 бб.

Тілдерді меңгеруі: Орыс, араб тілдерінде еркін сөйлейді, аударады.

Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрған, 2 бала тәрбиеліп отыр.

Байланыс телефоны: 43-37-60, +7 701 577 58 40

 

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының Ғылыми кеңесі кеңесу-мәжілістік орган болып табылады. Институт Ғылыми кеңесінің қызметі жариялылық пен өз құзырындағы мәселелерді ұжымдық талқылау қағидаларына сүйенеді.

Институт Ғылыми кеңесі:

- Институт құрылымын бекітеді;

- Институт Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

- Институттың даму стратегиясы мен тұжырымдамасын белгілейді;

- Институттың құрылымдық бөлімшелерін (зертхана, кафедра, институт, факультет және т.б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы ұсыныстар енгізеді;

- Институттың оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу, халықаралық, қаржы, әкімшілік-шаруашылық қызметтерін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

- Институт ректорының, проректорларының, факультет декандарының, құрылымдық бөлімшелер жетекшілерінің оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, халықаралық, ақпараттық, қаржы-шаруашылық, әкімшілік қызмет формалары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдайды;

- Институттың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастырады;

- бюджеттен тыс қаржыны қолдану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметін көрсету мен шығарылатын өнімді сату арқылы алынатын табыстарды қайта инвестициялау бағыттарын анықтайды;

- жоғары кәсіптік білім берудің көп деңгейлі жүйесі бойынша мамандар даярлаудың жаңа бағыттарын, оқыту мерзімдері мен формаларын анықтайды;

- оқытудың барлық сатысы мен формаларының оқу жоспарларын бекітеді;

- оқулықтар, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік әзірлемелерді шығаруды қарастырады және ұсыныс жасайды;

- студенттерді ақылы бөлімнен білім беру грантына және экстернат формасында білім алуға ауыстыру туралы шешімдер қабылдайды;

- ҚР Президенті бекіткен шәкіртақылар мен атаулы шәкіртақыларды тағайындау туралы шешімдер қабылдайды;

- доцент және профессор ғылыми атағын беруге ұсынады;

- Институт қызметкерлері мен шығармашылық ұжымын мемлекеттік, үкіметтік сыйлықтарға және құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарастырады.

алқалық шешімді қажет ететін институт қызметінің басқа да мәселелерін қарастырады.

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының Ғылыми кеңесінің 2016-2017 оқу жылына арналған жұмыс жоспарын мына сілтемеден жүктей аласыз.

 

Ғылыми кеңес мәжілісі

Отчет о проделанной научной работе Таразского государственного педагогического института за 2016 год и перспективы развития на 2017 год

2016-2017 оқу жылы бойынша қысқы емтихан сессиясының нәтижелері, мониторинг қорытындысы, білім сапасын арттыру міндеттері

Институтта «Тәуелсіздікке – 25 жыл», «Мәңгілік ел» Құндылықтары бойынша атқарылған жұмыстардың ЕСЕБІ

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Таразского государственного педагогического института на 2017-2019 годы

«Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының 2017-2019 оқу жылына Сапа бойынша мақсаттары» бойынша ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ШЕШІМІ

Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының 2016 жылы орындалған ғылыми жұмыстардың есебі және 2017 жылға ғылыми жұмыстарды дамыту перспективалары ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ШЕШІМІ

Институтта «Тәуелсіздікке – 25 жыл», «Мәңгілік ел» құндылықтарының жүзеге асырылуы туралы ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ШЕШІМІ

2016 – 2017 оқу жылы қысқы емтихан сессиясының нәтижелері, мониторинг қорытындысы, білім сапасын арттырудың міндеттері ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ШЕШІМІ

Отчет по аудиту ППС ТарГПИ Департамент академического письма и научно-инновационного развития

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support