ТАРМПИ РЕКТОРЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАҚ ӨКІЛДЕРІНЕ СҰХБАТ БЕРДІ (TARSPI_NEWS) // РЕКТОР ТАРГПИ ДАЛА ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ (TARSPI_NEWS) // ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ ОРАЙ ИНСТИТУТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ (TARSPI_NEWS) // НАКАНУНЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ НАГРАЖДЕНЫ СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА (TARSPI_NEWS) // «ТАРМПИ МЕКТЕПТЕ» АКЦИЯСЫ БАЙЗАҚ АУДАНЫНДА ӨТТІ (TARSPI_NEWS) // АКЦИЯ «ТАРГПИ – ШКОЛЕ» ПРОДОЛЖИЛАСЬ В БАЙЗАКСКОМ РАЙОНЕ (TARSPI_NEWS) // ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫ ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕ ЖИЫН ӨТТІ (TARSPI_NEWS) // МЕРОПРИЯТИЕ В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (TARSPI_NEWS) // РЕКТОР СТУДЕНТТЕРМЕН КЕЗДЕСТІ (TARSPI_NEWS) // РЕКТОР ТАРГПИ ВСТРЕТИЛАСЬ СО СТУДЕНТАМИ (TARSPI_NEWS) // ЖАЗУШЫ ЕЛЕН ӘЛІМЖАНМЕН КЕЗДЕСУ ӨТТІ (TARSPI_NEWS) // ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ЕЛЕНОМ АЛИМЖАНОМ (TARSPI_NEWS)ИНСТИТУТ МИССИЯСЫ

Миссиясы: еліміздің индустриалды-инновациялық даму міндеттері мен білім беру саласындағы үздік әлем практикаларына сәйкес келетін жоғары білікті педагогикалық мамандарды дайындау арқылы бәсекеге қабілетті адами капиталын дамыту, өмір бойы оқыту жүйесінің қызметін қамтамасыз ету, ЖОО-да зияткерлік әлеуетті қалыптастыру.

 

Пайымдауы: Кадрлық менеджмент жүйесін дамытуға, академиялық саясаттың жетілуіне, ЖОО-ның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, кең дамыған инфрақұрылымына бағытталған алқалы басқару формасы мен ұйымдастыру мәдениетінің өз моделімен жоғары педагогикалық білімді тағдау және көшбасшы университеті.

Бұл миссия адамгершілік, этикалық және ғылыми құндылықтарына, оларды сақтап, көбейтуге негізделген институттың жоғары корпоративтік мәдениеті негізінде жүзеге асырылады, олардың ішінде маңызды орынды төмендегілер алады:

-халықаралық корпоративтік басқару стандарттарына сәйкес топ-менеджмент қызметін жаңарту, ЖОО автономдығы үшін жағдайлар жасау;

-Болон декларациясы принциптеріне сәйкес құзіретті тұғырдан және іргелі дайындықты нығайту, оқу үрдісі мен ғылыми зерттеулерді үйлесімді ету  негізінде білім беру мазмұнын жаңарту және жетілдіру;

-білім және ғылым саласындағы инновациялар;

-қазіргі жағдайда белсенді шығармашылық азаматтық және кәсіби қызметке қабілетті Қазақстан Республикасының полимәдениетті және көптілді мамандары мен патриоттарының жаңа ұрпағын мақсатқа сай қалыптастыру;

-«e-learning» электрондық оқыту жүйесін енгізу міндеттеріне сәйкес институттың оқу үрдісі мен қызметін ақпараттандыру;

-өзара түсіністк пен қолайлы ішкі ортаны қамтамасыз ететін корпоративтік мәдениет;

- қызметкерлердің қажеттіліктерін қанағаттандыру және институттың стратегиясымен HR кіріктіру нәтижелілігін жоғарлату мақсатында адами ресурстарын дамыту.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support